Tác Giả-Tác Phẩm: Vài Nét Về Lịch Sử Ngày Lễ Tạ Ơn

Back Next
Vài Nét Về Lịch Sử Ngày Lễ Tạ Ơn
"Thanksgiving Day" Của Hoa Kỳ
PhạmKimVinh

Mục đích của ngày lễ Tạ Ơn Thanksgiving Day là để cám ơn Thượng Đế đã ban phước lành trong năm.

Vào ngày này, người ta làm tiệc ăn mừng và dâng lời cầu khẩn. Ngày lễ nguyên thủy của Thanksgiving Day được tổ chức lần đầu tiên ở New England. New England là phần đất ở phía đông bắc Hoa Kỳ do Đại Úy John Smith khám phá ra vào năm 1614 và đặt tên là New England vì nó trông giống như địa thế của bờ biển bên Anh. New England gồm các tiểu-bang: Connecticut, Maine, Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island, và Vermont.

Ngày lễ Thanksgiving Day của Hoa-Kỳ bằt-nguồn từ ngày lễ ở New England nàỵ

Ở Hoa Kỳ, ngày lễ Thanksgiving Day thường mang tính cách của việc đoàn tụ gia đình với bữa ăn nấu bằng gà tây (turkey) rất thịnh soạn và ấm cúng. Ngày lễ này cũng là dịp để người ta suy tư về niềm tin tôn giáo và dành thì giờ đi nhà thờ cầu nguyện.

Phong tục về ngày lễ Thanksgiving Day đã lan tràn từ Plymouth ra các thuộc địa khác của New England. Trong thời kỳ chiến tranh giải phóng của người Hoa Kỳ khỏi sự cai trị của người Anh từ năm 1775 đến 1781.

Người Hoa Kỳ có nhiều ngày lễ tạ ơn sự chiến thắng và thoát khỏi sự hiểm nghèo.

Vào năm 1789, Tổng Thống George Washington đã tuyên bố ngày 26 tháng 11 là ngày lễ Thanksgiving Ngày lễ của quốc gia, nhưng trong cùng một năm đó, nhà thờ Protestant Episcopal Church lại tuyên bố ngày Thursday (thứ năm) đầu tiên trong tháng 11 là ngày tạ ơn hàng năm.

Trong bao nhiêu năm, Hoa Kỳ không có ngày chính thức dành cho lễ Thanksgiving Day. Mãi về sau này, nhờ sự khéo léo và bao công sức vận động của bà chủ bút tờ Godey's Lady's Book, bà Sarah Josepha Hale, ngày lễ Thanksgiving Day mới được trở thành ngày lễ chính thức trên toàn quốc Hoa Kỳ.

Sau đó Tổng Thống Abraham Lincoln tuyên bố ngày Thursday (thứ năm) cuối tháng 11 năm 1863 là ngày lễ tạ ơn và vinh danh Đức Thánh Cha.

Rồi mỗi năm sau đó, trong 75 năm, ngày lễ Thanksgiving Day được tổ chức vào ngày Thursday (thứ năm) cuối tháng 11.

Nhưng đến năm 1939, Tổng Thống Franklin D. Roosevelt lại cho tổ chức ngày lễ Thanksgiving Day sớm hơn một tuần nhằm mục đích giúp cho các cơ sở thương mại buôn bán thuận lợi trước mùa Giáng Sinh.

Cuối cùng, vào năm 1941, Quốc Hội Hoa Kỳ đã quyết định chọn ngày Thursday (thứ năm) thứ tư trong tháng 11 dương lịch là ngày lễ Thanksgiving Day chính thức của Hoa Kỳ.

Năm nay, 2005, ngày lễ Thanksgiving Day của Hoa Kỳ vào ngày Thursday (thứ năm), 24 tháng 11 năm 2005.

* PhạmKimThư

Back Next